Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zaawansowane zagadnienia z matematyki i statystyki matematycznej
Efekt kształcenia:
Student zna metodologię badań naukowych
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;