Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Analiza danych wielowymiarowych
Efekt kształcenia:
Zna potrzebę gromadzenia i analizy złożonych zbiorów danych, także w przypadku, gdy informacja nie jest dostępna bezpośrednio ale ukryta w relacji pomiędzy zmiennymi lub zniekształcona poprzez składowe zaburzające
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;