Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Analiza danych wielowymiarowych
Efekt kształcenia:
Zna aktualne tendencje w zakresie algorytmów uczenia maszynowego oraz możliwości ich zastosowania w zakresie rozwiązywania problemów, w których istotnym etapem jest gromadzenie oraz analiza wielowymiarowych zbiorów danych
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;