Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metody podejmowania decyzji
Efekt kształcenia:
Student gets the knowledge on expert based decision-making methods
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;
  • SDA3A_W06
    ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej;