Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zastosowania magnetycznego rezonansu jądrowego w fizyce, chemii, geofizyce i naukach biomedycznych
Efekt kształcenia:
The participant has knowledge of the applications of NMR in scientific research.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;