Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zastosowania magnetycznego rezonansu jądrowego w fizyce, chemii, geofizyce i naukach biomedycznych
Efekt kształcenia:
The participant has knowledge of the methodology of NMR and MRI measurements.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;