Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Ekonomika procesów górniczych i przeróbczych
Efekt kształcenia:
PhD students know issues related to economy of mining and mineral processing
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
  • SDA3A_W06
    ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej;