Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Praktyczne aspekty analizy śladów
Efekt kształcenia:
Student will gain exteded knowledge in the field of trace elemental analysis - analytical problems, methods used, difficulties, restrictions
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;