Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Termodynamika fenomenologiczna
Efekt kształcenia:
posseses extended knowledge, based on the fundamental thermodynamic concepts. Utilizes the thermodynamics of irreversible processes to an analysis of the real processes and research problems being the scope of PhD thesis.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;