Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Termodynamika fenomenologiczna
Efekt kształcenia:
utilizes the knowledge in the scientific discussions. is able to prepare an analysis of the reserach problem in the form of presentation and to present it on the international forum.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U02
    komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym;
  • SDA3A_U05
    posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym;