Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Termodynamika fenomenologiczna
Efekt kształcenia:
understands the professional and ethical way of realization of research works. is able to work in team and respects the intellectual property rights.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_K03
    podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym prowadzenia badań w sposób niezależny, respektowania zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej;