Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Teoria kinetyczna i zjawiska transportu
Efekt kształcenia:
Knows the essence of kinetic theories and their applicability to describe irreversible phenomena.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;