Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Modelowanie i integracja systemów pomiarowych
Efekt kształcenia:
Posiada pogłębioną wiedzę na temat metodologii pracy naukowej, przygotowywania publikacji i właściwej prezentacji wyników prowadzonych badań.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U03
    upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych;