Dane EU modułowego:
Kod:
M_W005
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Praktyczne wprowadzenie do analizy danych biomedycznych w języku Python
Efekt kształcenia:
A student knows major means and rules for proper data visualization.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;
  • SDA3A_W04
    zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu;
  • SDA3A_W06
    ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej;