Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Mechanika materiałów polimerowych – od badań eksperymentalnych do modelowania komputerowego
Efekt kształcenia:
Uczestnik zna właściwości różnych materiałów polimerowych oraz aktualny stan wiedzy z zaskresu badań oraz modelowania ich właściwości
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;