Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zaawansowane metody mikroskopii elektronowej
Efekt kształcenia:
Has basic skills of operation of advanced scanning and transmission electron microscope in different modes.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U06
    planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym;
  • SDA3A_U07
    samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób; planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi.