Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Effective algorithms of inverse analysis. Is it possible to beat Holmes at his own game?
Efekt kształcenia:
Student understands the necessity of continuous studying and learning algorithms, methods and computer systems solving difficult inverse problems in various disciplines.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_K01
    krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;