Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Effective algorithms of inverse analysis. Is it possible to beat Holmes at his own game?
Efekt kształcenia:
Student knows the scientific background and motivation for studying inverse problems, their formal definition and taxonomies.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;