Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Effective algorithms of inverse analysis. Is it possible to beat Holmes at his own game?
Efekt kształcenia:
Student possesses the knowledge about the modern algorithms devoted for solving ill conditioned inverse problems with a special emphasis on the stochastic memetic strategies.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;