Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Modelowanie i wizualizacja zjawisk o charakterze przestrzennym (w analizach środowiskowych, geologicznych)
Efekt kształcenia:
Student potrafi wykonać model metodami szybkiej interpolacji
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U03
    upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych;