Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Modelowanie i wizualizacja zjawisk o charakterze przestrzennym (w analizach środowiskowych, geologicznych)
Efekt kształcenia:
Student potrafi podzielić się wynikami swojej pracy w sposób zrozumiały dla odbiorców spoza własnej dziedziny naukowej
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_K02
    wypełniania obowiązków społecznych badacza, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorcy;