Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Modelowanie i wizualizacja zjawisk o charakterze przestrzennym (w analizach środowiskowych, geologicznych)
Efekt kształcenia:
Student wie co to jest interpolacji, zna różne metody interpolacji, zna geostatystyczne metody analizy danych oraz metodę krigingu (OK) zwyczajnego, zna sposób oceny wiarygodności modelu (OK) z wykorzystaniem mapy błędu krigingu
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;