Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Uczenie maszynowe w przetwarzaniu obrazów
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe pojęcia z zakresu przetwarzania obrazów i uczenia maszynowego.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;