Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Uczenie maszynowe w przetwarzaniu obrazów
Efekt kształcenia:
Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie tworzenia i budowy systemów przetwarzania obrazów
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W07
    podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.