Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Efektywne Algorytmy Analizy Odwrotnej. Czy można pokonać Holmesa jego własną bronią?
Efekt kształcenia:
Student rozumie konieczność ciągłego studiowania i nauki algorytmów, metod i systemów komputerowych rozwiązujących problemy odwrotne formułowane w różnych dyscyplinach.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_K01
    krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;