Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Efektywne Algorytmy Analizy Odwrotnej. Czy można pokonać Holmesa jego własną bronią?
Efekt kształcenia:
Student potrafi wykorzystać nowoczesne środki softwarowe dla implementacji i uruchomienia systemów analizy odwrotnej w środowisku wieloprocesorowym, rozproszonym.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U06
    planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym;