Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Efektywne Algorytmy Analizy Odwrotnej. Czy można pokonać Holmesa jego własną bronią?
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę o metodach rozwiązywani problemów odwrotnych oraz ich stosowania w przypadku wystąpienia złego uwarunkowania.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;