Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Automatyczne wsparcie prac inżynierii lądowej i transportu
Efekt kształcenia:
nowoczesne technologie automatycznego wsparcia prac inżynierii lądowej i transportu stanowiących rozwojowe trendy w geodezji oraz diagnostyce, zasady i prawa odniesione do standardów technicznych i rozwiązań stosowanych w automatycznym wsparciu prac inżynierii lądowej i transportu.
Powiązania z KEU:
 • SDA3A_W01
  w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;
 • SDA3A_W02
  główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
 • SDA3A_W03
  metodologię badań naukowych;
 • SDA3A_W06
  ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej;