Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Automatyczne wsparcie prac inżynierii lądowej i transportu
Efekt kształcenia:
myśleć oraz działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy na podstawie zastanych faktów, programować i wykorzystać zintegrowane środowisko programistyczne w doborze i optymalizacji parametrów geometrii trasy komunikacyjnej i innych aplikacji eksperckich, sprawnie stosuje technologie komunikacji radiowej.
Powiązania z KEU:
 • SDA3A_U01
  wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów o charakterze badawczym, a w szczególności: definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą; rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; wnioskować na podstawie wyników badań naukowych; dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy; transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej;
 • SDA3A_U02
  komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym;
 • SDA3A_U03
  upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych;
 • SDA3A_U04
  inicjować debatę i uczestniczyć w dyskursie naukowym;