Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Ochrona i zarządzanie zasobami wodnymi
Efekt kształcenia:
general water resources structure, kinds of water usage, sources and consequences of water pollution, methods of water status monitoring and modeling
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;
  • SDA3A_W05
    fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji;