Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Ochrona i zarządzanie zasobami wodnymi
Efekt kształcenia:
create visualizations and spatial analysis
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U06
    planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym;
  • SDA3A_U07
    samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób; planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi.