Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Rachunek operatorów niecałkowitego rzędu i jego zastosowania w naukach technicznych
Efekt kształcenia:
PhD can work in a group in order to elaborate mathematical illustration of complex phemonena and processes
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_K01
    krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;