Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zarządzanie i komunikacja w badaniach i nauce
Efekt kształcenia:
Zasady przygotowywania wystąpień i prezentacji
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;
  • SDA3A_W07
    podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.