Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Matematyczne modelowanie procesów i zjawisk
Efekt kształcenia:
Student zna główne tendencje rozwojowe dyscypliny, w której odbywa się kształcenie.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
  • SDA3A_W04
    zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu;