Dane EU modułowego:
Kod:
M_U006
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Biologicznie inspirowana sztuczna inteligencja
Efekt kształcenia:
The student can prepare a presentation showing the most important outcomes of the performed research.
Powiązania z KEU:
 • SDA3A_U02
  komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym;
 • SDA3A_U03
  upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych;
 • SDA3A_U04
  inicjować debatę i uczestniczyć w dyskursie naukowym;
 • SDA3A_U05
  posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym;