Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zaawansowana mechanika płynów
Efekt kształcenia:
posseses extended knowledge, based on the fundamental Fluid Dynamics concepts. Utilizes it to an analysis of the real systems/processes and research problems being the scope of PhD thesis.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;