Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zaawansowana mechanika płynów
Efekt kształcenia:
utilizes the knowledge in the scientific discussions.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U02
    komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym;
  • SDA3A_U05
    posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym;