Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zaawansowane metody i narzędzia zarządzania jakością oraz metrologii
Efekt kształcenia:
Efektem kształcenia jest umiejętność współpracy zespołowej w postaci rozwiązywania problemów oraz studiów przypadków jakościowych
Powiązania z KEU:
 • SDA3A_U02
  komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym;
 • SDA3A_U03
  upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych;
 • SDA3A_U05
  posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym;
 • SDA3A_U07
  samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób; planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi.