Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
Efekt kształcenia:
The result of education within the framework of the course is the student's understanding of the philosophy of Corporate Social Responsibility (CSR) principles of sustainable development and how to conduct this process in a company resume/control using the Global Reporting Initiative. On this basis the student should independently perform project evaluation mining company selected using a systematic GRI Standards
Powiązania z KEU:
 • SDA3A_W01
  w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;
 • SDA3A_W02
  główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
 • SDA3A_W03
  metodologię badań naukowych;
 • SDA3A_W04
  zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu;