Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Sprzętowa Akceleracja Algorytmów Sztucznej Inteligencji
Efekt kształcenia:
Zrozumienie ograniczeń i praktycznych możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w wybranych dziedzinach życia.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_K01
    krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;