Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zaawansowane metody i narzędzia Lean Management
Efekt kształcenia:
Doktorant ma szczegółową wiedzę w zakresu zasad i metod optymalizacji procesów oraz z algorytmu ich stosowania w ujęciu filozofii Lean Management
Powiązania z KEU:
 • SDA3A_W01
  w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;
 • SDA3A_W03
  metodologię badań naukowych;
 • SDA3A_W04
  zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu;
 • SDA3A_W06
  ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej;