Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Inżynieria tkankowa w sztucznych narządach
Efekt kształcenia:
Zna zależności pomiędzy właściwościami biomateriałów a ich budową na różnym poziomie w kontekście ich biozgodności komórkowej/tkankowej oraz ich potencjalnej roli w procesie regeneracji uszkodzonych narządów
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
  • SDA3A_W05
    fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji;
  • SDA3A_W06
    ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej;