Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Inżynieria tkankowa w sztucznych narządach
Efekt kształcenia:
Ma świadomość konieczności wspomagania uszkodzonego narządu/tkanki za pomocą metod znanych z inżynierii tkankowej
Powiązania z KEU:
 • SDA3A_W01
  w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;
 • SDA3A_W02
  główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
 • SDA3A_W04
  zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu;
 • SDA3A_W06
  ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej;