Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Inżynieria tkankowa w sztucznych narządach
Efekt kształcenia:
Rozumie metodykę projektowania podłoży dla inżynierii tkankowej o zadanych właściwościach dopasowanych do wymogów uszkodzonego narządu i zna metody umożliwiające charakterystykę takiego podłożą
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;
  • SDA3A_W07
    podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.