Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Inżynieria tkankowa w sztucznych narządach
Efekt kształcenia:
Ma świadomość ważności podejmowanych prac dotyczących wytwarzania i testowania podłoży przeznaczonych do czasowego wspomagania uszkodzonych narządów, jako alternatywy dla dotychczasowych standardów leczenia
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U02
    komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym;
  • SDA3A_U06
    planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym;
  • SDA3A_U07
    samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób; planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi.