Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Inżynieria tkankowa w sztucznych narządach
Efekt kształcenia:
Rozumie konieczność przekazywania informacji dotyczących nowych technologii w tym inżynierii tkankowej stosowanie do wspomagania uszkodzonych narządów szerszemu gronu odbiorców.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_K01
    krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;
  • SDA3A_K02
    wypełniania obowiązków społecznych badacza, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorcy;