Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Fizyka medyczna 1
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę na temat metod badawczych wykorzystywanych w zakresie opisu funkcjonowania organizmu ludzkiego w warunkach fizjologicznych i patofizjologicznych.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;