Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Fizyka medyczna 2
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę na temat aktualnie prowadzonych prac badawczych w zakresie aparatury medycznej.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;