Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Modelowanie matematyczne w diagnostyce i terapii medycznej
Efekt kształcenia:
Student zna i rozumie podstawy wybranych metod modelowania matematycznego, potrafi podać przykłady zastosowań w zakresie wspomagania diagnostyki i terapii medycznej.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;
  • SDA3A_W06
    ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej;