Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Modelowanie matematyczne w diagnostyce i terapii medycznej
Efekt kształcenia:
Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł i potrafi je wykorzystać do opisu i oceny modelu.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U02
    komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym;
  • SDA3A_U04
    inicjować debatę i uczestniczyć w dyskursie naukowym;